A1 werkplan

Certificaten

Vertrouwen in de kwaliteiten van een ander is goed, maar controle is altijd beter. Misschien denkt u er ook zo over. Daarom laten wij onze manier van werken en ons kwaliteitsniveau regelmatig toetsen door daartoe vakbekwame en bevoegde instanties. Tot nog toe steeds met goed gevolg, want A1 Werkplan mag zich sinds de oprichting een erkend en gecertificeerd uitzend- en detacheringsbureau noemen. Met een aantal certificaten en verklaringen kunnen we dat aantonen.

Lidmaatschap NBBU

Lidmaatschap NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Men voert o.a. CAO-controles uit om ervoor te zorgen dat de NBBU-CAO's voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Dit is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten.

VCU-certificaat

VCU-certificaat (2007/04 2011/05). VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA, het Veiligheids Certificaat Aannemers. Veiligheid en gezondheid staan voorop. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCU-certificatie kan gevraagd worden voor uitzendpersoneel in de volgende branches: 

  • Werktuigbouwkunde 
  • Elektrotechniek en procesbesturing 
  • Bouwkunde 
  • Civiele techniek 
  • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

NEN 4400-1 certificaat

De NEN 4400-1 norm is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van het NEN 4400-1 certificaat is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Een NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. Het certificaat biedt opdrachtgevers de zekerheid dat zij zo min mogelijk financieel risico lopen. Ook zijn ze sinds 1 juli 2012 vrijgesteld voor keten- en inlenersaansprakelijkheid.Vacancies


Search Vacancie


Kaasmakerstraat 40
3194 DJ Hoogvliet
The Netherlands

Mauritslaan 49
kantoor 7.1.22
6129 EL Urmond
The Netherlands

T 0475 416080
E info@a1werkplan.nl
privacy statement medewerkers - privacy statement niet medewerkers